Monday, 4 April 2011

Dziedziczenie duchowe(PL)

Michael Tomasello, psycholog poznawczy badający różnice między naczelnymi a ludźmi, stwierdza – w dużym uproszczeniu – iż podstawową przewagę gatunku ludzkiego nad wybranymi gatunkami małp, wywieść można ze zdolności tego pierwszego do wspólnych działań ku celowemu i trwałemu organizowaniu rzeczywistości na różnych jej poziomach. Wpisując się ze swoimi poglądami w koncepcję tak zwanego dziedziczenia kulturowego, współistniejącego i współtworzącego ludzkość wraz z mechanizmem dziedziczenia biologicznego, nie bierze On raczej pod uwagę wyjątkowości Istoty ludzkiej, która to wyjątkowość wynikałaby z posiadania przez Nią duszy. Zadbajmy, by To, co w moim przekonaniu w pierwszym rzędzie czyni nas godnymi Życia i miłości – to znaczy siła animująca ciało ku Zbawieniu[etym. anima(łac.)=dusza], dana nam w umiłowaniu przez Stwórcę, było piękne i promieniowało światłem na nasze dzieci i cały świat – składający się nie tylko z genów i memów, ale przede wszystkim z Dobra.

--
 Tomasz, Racibórz

No comments:

Post a Comment