Prayer circle for Families/Prorodzinny krąg modlitewny (ENG-PL)


The prayer circle for Families (under the patronage of the Holy Family).

Please recite one "Jesus, I trust in You", one ''Hail Mary'', and one freely chosen prayer to  St. Joseph a day
to help families throughout the world.

Main goals of this prayer circle are as follows:

-promotion of the Catholic marriage;
-spiritual relief giving  for Families that suffer from any kind of problems; 
-showing the role of our prayer and/in community.

If you would like to you may join the circle and then I will make public, by posting your name on this site,  that you are praying with me.

Thanks and God bless!

Tomasz, Racibórz

***


Prorodzinny krąg modlitewny pod patronatem św. Rodziny

Odmów raz w ciągu dnia wezwanie "Jezu, ufam Tobie", modlitwę ''Zdrowaś Maryjo'' i wybraną modlitwę do św. Józefa, by pomóc Rodzinom na świecie.

Intencje:


-promocja katolickiego małżeństwa;
-niesienie duchowej pomocy Rodzinom zmagającym się z różnymi problemami;
-ukazanie roli Współnoty i modlitwy w Jej Ramach.

Możesz dać mi znać (odnotuję ten fakt na stronie, podając wyłącznie Twoje imię), że modlisz się w Kręgu.
Dziękuję, z Panem Bogiem!

***
Praying with us/Modlą się z nami:


1) Tomasz
2) Dorota
3) Jessica
--
Tomasz, Racibórz


No comments:

Post a Comment