Sunday, 17 November 2013

Prayer to Our Lady, Health of the Sick (ENG-PL)

Prayer to Our Lady, Health of the Sick

Virgin, most holy, Mother of the Word Incarnate, Treasurer of graces, and Refuge of sinners, I fly top your motherly affection with lively faith, and I beg of you the grace ever to do the will of God.

Into your most holy hands I commit the keeping of my heart, asking you for health of soul and body, in the certain hope that you, my most loving Mother, will hear my prayer.

Into the bosom of your tender mercy, this day, every day of my life, and at the hour of my death, I commend my soul and body.

To you I entrust all my hopes and consolations, all my trials and miseries, my life and the end of my life, that all my actions may be ordered and disposed according to your will and that of your Divine Son. Amen.

 ***

Modlitwa do Maryi, Uzdrowienia Chorych

Najświętsza Dziewico, Matko Wcielonego Słowa, Skarbniczko Łask oraz Ucieczko Grzeszników, uciekam się do Ciebie z żywą wiarą, licząc na matczyną troskę i błagając o łaskę nieustannego czynienia Woli Bożej.

W Twoje przenajświętsze dłonie oddaję moje serce, prosząc o zdrowie duszy i ciała, wierząc – aż do granic pewności – iż wysłuchasz mojej modlitwy. 

Na Twej piersi, w której skrywasz strumień łagodności i współczucia, od dziś, już na zawsze, także w godzinie mej śmierci, pragnę złożyć me ciało i duszę. 

Tobie powierzam wszelkie me nadzieje, pocieszenia, próby i cierpienia, następujące u zarania i na końcu życia, aby było ono poddane i rozporządzane według pragnień Twoich i Bożego Syna. Amen.

TRANSLATED BY:
--
Tomasz, Racibórz +

No comments:

Post a Comment