Saturday, 12 September 2009

Translation of Novena to Louis and Zelie Martin

Novena to Louis and Zelie Martin


God Our Father, we praise You for Louis and Zélie Martin, a truly faithful husband and wife, who lived their Christian life in an exemplary way through their duties in life and practice of Gospel teaching. In bringing up a large family, in spite of trials, bereavements and suffering, they showed immense trust in You and obedience to Your will.

Lord deign to manifest Your will in their regard and grant me the favours I implore while praying that the father and mother of Saint Thérèse of the Child Jesus be presented as models of family life today. Amen.

***


Nowenna o wstawiennictwo bł. Ludwika i Zelii Martin


Boże, nasz Ojcze – oddajemy Ci chwałę, gdyż Dałeś nam Ludwika oraz Zelię Martin. Będąc wiernym małżeństwem, prowadzili Oni chrześcijańskie życie,wyrażające się przykładnym wykonywaniem obowiązków dnia codziennego oraz głoszeniem Ewangelii. Pomimo przeszkód, doświadczanych strat oraz cierpień, wychowali wiele dzieci, zachowując ufność i posłuszeństwo wobec Twej woli.

Panie, przez wzgląd na Ich życie,okaż łaskawie Twą wolę i przyjdź z pomocą w potrzebie, którą Ci przedstawiam oraz Uczyń z Taty i Mamy św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przykład dla dzisiejszej Rodziny.

Translated by/tłumaczenie:

Tomasz, Racibórz

No comments:

Post a Comment