Sunday, 19 September 2010

Twój mały krzyż, Jego wielka Miłość (PL)

Czasem Jezus w swej Miłości, daje poznać czym jest Krzyż, dzieli się Nim z Nami.
Pośród radości życia, Pyta wtedy: "Kochasz bardziej mnie, czy świat?" i zabiera ukochane Osoby. Zawsze bądź gotowy odpowiedzieć: "Tylko Ty, Panie" i pamiętaj, że właśnie Twój niechciany po ludzku udział w Jego Krzyżu- przyczyna ziemskich cierpień - może doprowadzić Cię do Radości wiecznej.

Mój krzyż, to cierpienie- lecz nie ponad miarę
Bo mimo jego wagi, to Ty mi go Jezu dałeś
Pomóż mi czcić jego ciężar, kochać,
I z ufnością trwać, jak Ty na Golgocie trwałeś.


Módlcie się za mnie.

--
Tomasz, Racibórz

No comments:

Post a Comment