Thursday, 1 October 2009

Wybory (PL)

Grzech jest zawsze złem. To stwierdzenie przyjmuje za prawdę większość Katolików.Skąd więc nasz wybór czynienia zła? Od upadku pierwszych Rodziców, część z nas ma skłonność – a niekiedy wręcz upodobanie, do niewłaściwego korzystania z Wolności . Otóż z czasem- gdy po zboczeniu z dobrych duchowo ścieżek, zatracamy wrażliwość-może się wydać, że to co obiektywnie rzecz biorąc jest złe, najlepiej nam służy. Wybieramy wtedy zło zamiast Jezusa.

Prośmy Patronkę dzisiejszego dnia – św. Teresę od Dzięciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, by pomagała nam odkryć, iż tylko On jest Dobry.

Czasem pragnienie tego Dobra kosztuje, a tych, ktorzy wcześniej wybrali grzech, oczyszczając – boli... Niemniej zawsze owocuje pełnią.

---
Tomasz, Racibórz