Thursday, 26 March 2009

The same old words?

Whenever you cry and do hear then “look to the cross” – what does it mean to you? Is it not just a rhetorical figure, nothing more than words? You are absolutely right... These four words will remain meaningless and unfair until you hear them in the context of the Gospel.

Jesus, our Master stated :

"I tell you the truth, no servant is better than his master”

He has also died on the cross for our sins. That's meaningful.

So why to run from one's destiny? It's better to be prepared: for the cross and the Heaven are the same.

Tomasz, Racibórz

Sunday, 22 March 2009

A gambit

A professional chess player sacrifices a pawn at the beginning of a game in order to reach some vantage point later. That's what they call the gambit.

In our lives there can be many gambits too. In my opinion, one of them is person's disability.

Suffering can change the whole world – even if the same world does not change its attitude toward man who suffers.

With a specific kind of impairment some of our opportunities may be lost for now, but that's not God's last move.

We can reach an eternal happiness through accepting that we are the parts of a greater plan.

Tomasz, Racibórz

Wednesday, 18 March 2009

Just like China

My friend from China did ask me once about the meaning of Easter. She did not recognise a Christian character of this special Season at all. In my opinion we ought to ask ourselves constantly of the importance of this particular Time to us. If we fail to do so, Europe will become a spiritual desert soon. Just like the one of China.

Let's pray for political changes and for religious freedom in the People's Republic of China.

Tomasz, Racibórz

Sunday, 15 March 2009

Pożądana czystość (PL)

Pożądana czystość“Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo(1) “
(“Uczyń mnie czystym i wstrzemięźliwym, ale jeszcze nie teraz!”)

św. Augustyn, biskup Hippony.


Matka Boża podczas objawień fatimskich, przekazała Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, iż grzechem który najczęściej będzie prowadził ludzi do Piekła ( obok egoizmu i zazdrości), stanie się nieczystość(2). Wiemy, iż upadek obyczajów i pernamentne przekraczanie szóstego Przykazania Bożego, nie są od tamtego czasu mniej częste. Dzieje się tak dlatego, iż z biegiem lat nie tylko ludzie żyjący z prostytucji, ale także potentaci medialni, zaczęli czerpać zyski z rozwiązłości ( wystarczy wspomnieć, iż fortuny zbudowane na działalności internetowej,wiązały się najczęściej z rozpowszechnianiem w jej ramach treści pornograficznych -także z udziałem dzieci)(3).

Jednym z przejawów nieuporządkowania w sferze płciowości -będącego w tych dniach często skutkiem dostępu do pornografii- jest masturbacja. Najczęściej występuje ona w wieku dojrzewania, zanikając po zawarciu przez człowieka związku małżeńskiego. Od tej reguły są jednak ( coraz powszechniejsze) wyjątki. Otóż szatan, korzystając wrodzonej skłonności do upadku- nie pozwala żadnemu dziecku Bożemu, cieszyć się pewnością wytrwania w czystości.

Niepełnosprawni fizycznie, zdają się reprezentować grupę najmocniej narażoną na ten grzech i jego konsekwencje. Dzieje się tak, gdyż – będąc częstokroć osobami samotnymi- są jednocześnie predestynowani do wykonywania prac z kręgu informatyki. Stąd ryzyko poznania mrocznych meandrów globalnej sieci.
Autoerotyzm opanowując myśli i ciało ofiary, zdaje się być u swego początku czynem niewinnym. Dopiero gdy staje się zachowaniem habitualnym, z czasem
wypełniającym całe serce jednostki, łamiącym jej życie duchowe i uczuciowe- ujawnia się jego prawdziwe oblicze. Żaden bowiem akt (choćby przyjemny), wyrwany z kontekstu sakramentalnej relacji międzyludzkiej- prowadzącej z definicji do prokreacji i współpragnienia Nieba - nie może być dobrym. W skrajnych przypadkach od samogwałtu można się uzależnić, poszukując coraz to nowych doznań, które zastępują ( czyniąc to pozornie, acz przekonująco dla owładniętego nim) całkowicie Radość płynącą uprzednio z relacji z Bogiem i człowiekiem.

Jakkolwiek dla wymienionych przyczyn (o czym poucza nas "Katechizm Kościoła Katolickiego” ), onanizm zawsze jest grzechem - dla dotkniętych tym problem, jaśnieje horyzont nadziei. Przede wszystkim- każdy czyn oddalający nas od Stwórcy, ma inną moc. Etycy chrześcijańscy rozpatrując przekroczenie praw Bożych, biorą pod uwagę także skutki i okoliczności nagannego moralnie czynu. Nie ulega wątpliwości, że osoba pozostająca - mimo pragnienia - poza węzłem małżeńskim, będąc równocześnie otoczoną przez tysiące pokus ( i nierzadko uzależnioną) , ponosi w skutek ipsacji mniejszą odpowiedzialność(4) od kogoś, kto traktuje wspomniany czyn jak zabawę i rozładowanie stresów po pracy, zdradzając w ten ohydny sposób współmałżonka.

Pamiętajmy- diabeł odniesie nad nami zwycięstwo tylko wtedy, gdy my sami uznamy, iż faktycznie je odniósł i ustaniemy w modlitwie. Nie wykorzystuje on jakichś małych i ogólnych słabostek ludzkich, lecz atakuje wybrane i najsłabsze ogniwo naszej duszy, by szybciej ją posiąść, załamując grzesznika . Właśnie z tego względu, zawsze warto pracować z pomocą Jezusa nad opanowaniem ciała - nawet ( a raczej zwłaszcza wtedy), gdy czujemy że walka jest bardzo ciężka.

Rodzi się pytanie: w jaki sposób można walczyć z omawianym fenomenem – zwłaszcza, gdy przejawia się on jako uzależnienie ? Autentyczna modlitwa i ufność w zwycięstwo jest podstawową bronią, którą może zastosować przeciw słabości każda istota wierząca. Warto- prosząc Pana o pomoc w momentach pobudzających do upadku – skorzystać z wstawiennictwa tych, którzy najpełniej poznali, czym jest lub do czego może prowadzić nieumiarkowanie w sferze płciowej. Według autora są to kolejno: Augustyn (który będąc w mocy uzależnienia od seksu, wyjednał sobie w końcu łaskę- nie tylko czystości, ale i świętości), a także błogosławiona Karolina Kózka, bez trwogi walcząca i oddająca życie za wartość, którą tylu grzeszników- bez specjalnej refleksji- zbywa w zamian za chwile przyjemności.

Niech te święte paradoksy, wyrażone przykładami ludzi, którzy tracąc pozorną radość doczesności lub płacąc za godność cenę najwyższą- zyskali bez wątpienia miejsce w Ojczyźnie Niebieskiej, będą nam przyczynkiem ku nadziei. Dzięki nim wiemy, że każdy może zerwać łańcuch nałogu lub złożyć ofiarę z życia doczesnego, jeśli tylko pragnie autentycznie narodzić się dla Nieba i iść Drogą wyzwolenia, którą jest Jezus Chrystus.

Tomasz, Racibórz


--------------

(1)Augustyn,Wyznania.
(2)http://www.voxdomini.com.pl/gob_opr/gfat01.html . Dostęp: 30.11.2008.
(3)http://www.ncmec.org/missingkids/servlet/NewsEventServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=2064 ( w języku angielskim). Dostęp: 30.11.2008.
(4)Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, 2002 ( rodział drugi).

Saturday, 14 March 2009

Petition prayer to our Lady of Mt. Carmel

Today I would like to share with you a beautiful prayer to Mary. It has been originally posted on Jay's blog( http://devotionstoourladyofmtcarmel.blogspot.com/ ) and there you will find further informations on above-mentioned prayer too. The one is known for its great efficiency – so you can say it in a case of any necessities, problems, painful situations and so on :
***

PETITION PRAYER TO OUR LADY OF MOUNT CARMEL (NEVER KNOWN TO FAIL)

Oh, most beautiful flower of Mt. Carmel, fruitful vine, splendor of Heaven. Blessed Mother of the Son of God, Immaculate Virgin, assist me in my necessity, Oh Star of the Sea, help me and show me here you are my Mother. Oh Holy Mary, Mother of God Queen of Heaven and Earth, I humbly beseech thee from the bottom of my heart to succor me in my necessity (make request). There are none that can withstand your power. Oh Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee (say three times). Holy Mary, I place this prayer in your hands (say three times). Amen.

***


As Jay states:

“The prayer should be said devoutly for three consecutive days. After that, text of the efficacious Prayer together with your Thanksgiving needs to be published without waiting for the outcome - and your petition will be granted to you”.


-------------------------------------------------------------------------

Tłumaczenie modlitwy i opisu (T.) :

Modlitwa o wstawiennictwo Naszej Pani- Maryi z Góry Karmel ( nigdy nie pozostała niewysłuchana).

Najpiękniejszy kwiecie Karmelu, owocujący krzewie winny, chwało Niebios. Błogosławiona matko Syna Bożego, niepokalanie poczęta Dziewico- wesprzyj mnie w potrzebie. Gwiazdo Morska zbłąkanych żeglaży, pomóż okazując, że jesteś również moją Matką. Święta Maryjo, Matko Boga, Królowo Nieba i Ziemi-pokornie błagam z głębin mego serca o Twą pomoc w.......... Wiem, że nikt nie oprze się udzielonej Tobie Mocy. Maryjo poczęta bez grzechu – módl się za nami, którzy uciekamy się do Ciebie ( 3x ). Święta Maryjo – intencję tej modlitwy składam w Twoje dłonie (3x). Amen.

Modlitwa powinna być odmówiona z oddaniem i ufnością w okresie 3. kolejno następujących dni- po tym czasie należy opublikować tekst modlitwy wraz z dziękczynieniem, nie czekając na spełnienie próśb kierowanych do Maryi. Gdy tak się stanie modlący się, otrzyma łaski o które prosi.

Tomasz, Racibórz

Tuesday, 10 March 2009

About one easy thing

Father Joseph C. Martin - the great addiction therapist, passed away yesterday.
His death gives us the sad opportunity to look closer at the issue of addictions.
In my opinion any kind of attachment is nothing more but a form of idolatry.
People get into it as soon as they forget about the Creator. It's easy because one can not live without God.

Simply, if there is no place for the real God in our life, we erect an idol to fill the gap. It's not only the easiest but also the most dangerous way of acting.

Pray to the Lord frequently, and He will provide you with an understanding that He is the only God.

Tomasz, Racibórz

Sunday, 8 March 2009

A hint

Today we celebrate the International Woman's Day. Lets take a look at the issues of women and love from a good perspective.

Many of us treat ladies in unproper way and therefore do suffer. Because of that we are lonely. In fact ladies can not be treated neighter as objects nor like goddesses.

In this balance there can be a key. The very special one that may open woman's heart and gives to both man an woman the mutual, real happiness.

Tomasz, Racibórz

Saturday, 7 March 2009

Julian of Norwich

I have been acquainted with a life and works of Julian of Nowich recently and I am deeply moved since that time.
That's why I would like to share with you one fragment from her Revelations of Divine Love:

"Often I wondered why by the great foreseeing wisdom of God the beginning of
sin was not hindered: for then, methought, all should have been well." "Sin is
behovable--[playeth a needful part]--; but all shall be well".We often think that because of the sin's existence there is no place for God, for any goodness or even for hope. That's not the case.
In contrary – without possibility to choose sin we would not be really free- but, as Julian has taught us: God loves us unconditionally.


Tomasz, Racibórz